Terms of Service TheBaliHouses

Algemene Voorwaarden voor TheBaliHouses.com

Laatst bijgewerkt: 3/4/2024

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website www.thebalihouses.com (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door TheBaliHouses (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Toegang tot de Service

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden, dan heeft u geen toegang tot de Service.

Links naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die niet in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door TheBaliHouses.

TheBaliHouses heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat TheBaliHouses niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoed te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of services beschikbaar op of via dergelijke websites of services.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden overtreedt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie disclaimers, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zullen TheBaliHouses, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief, zonder beperking, winstderving, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) enige inhoud die is verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw verzendingen of inhoud, op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin vastgestelde remedie zijn essentiële doel heeft gefaald.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [uw locatie], zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke bepalingen.

Ons niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als er een herziening materieel is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren een kennisgeving te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging vormt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Door de Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer geautoriseerd om de Service te gebruiken.

Contacteer Ons

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.